نحوه ثبت نام و پرداخت هزینه

دوست عزیز از حضور شما در جمع خانواده استیلا سپاسگزاریم ، لطفا مبلغ ثبت نام به شماره کارت 5054161011911009 بنام هادی مختاری واریز و فیش مربوطه را در فرم ذیل ثبت نمایید، همکاران ما با شما در تماس خواهند بود.

ثبت نام نهایی

  • مشخصات اولیه

  • اطلاعات تحصیلی

  • اطلاعات تماس

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .